Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
Inwestujemy w waszą przyszłość

DOMINO SPÓŁKA JAWNA, EUGENIUSZ ŚWISZCZ, ZOFIA ŚWISZCZ
Ul. Rzeźnicza 4,
58-200 Dzierżoniów

Obecnie realizujemy projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka
Priorytet VI - Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
Działanie 6.1 Paszport do eksportu
Projekt ma na celu zwiększenie udziału sprzedaży produktów firmy na rynkach zagranicznych.
Wartość projektu: 399.450,12 PLN
Wysokość dofinansowania: 50,00 %

www.poig.gov.pl
www.mrr.gov.pl