POIR.03.03.03. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand - Domino.pl

Tytuł projektu:

Rozwinięcie działalności eksportowej DOMINO POLSKA Sp. z o.o. Sp. K. poprzez ekspansję na nowe rynki
międzynarodowe

 

Cele:

wypromowanie marki LAVITA na rynkach zagranicznych poprzez udział w wyjazdowych misjach zagranicznych celem umocnienia obecnej pozycji oraz dywersyfikacji nowych rynków i zwiększeniem zakresu działalności eksportowej przedsiębiorstwa w kontekście sprzedaży stelaży podtynkowych (z przyciskiem, króćcem przyłączeniowym, matą akustyczną oraz miską ustępową wiszącą oraz stelaży podtynkowych umywalkowych z zestawem przyłączeniowym i umywalką).

 

Planowane efekty:

Dzięki temu stworzone zostaną silne fundamenty do pozyskania nowych zagranicznych partnerów handlowych i
podniesienia jakości ich obsługi. Realizacja projektu będzie stanowiła impuls do szybkiego rozwoju firmy na rynku
międzynarodowym, a co za tym idzie również i krajowym

 

Wartość projektu:

167 900,00

 

Wkład UE
100 740,00